قطعات کنسرت موسیقی تلفیقی فوژان در بهمن ماه ۱۳۹۰

 

● مقدمه

● یادگار

● صبحگاهی

● زیگ - بی

● جنون

● وایروس (ویروس)

جزیرهٔ پرواز از مجموعهٔ جزیرهٔ پرواز با تصور جزیره­ای آرمانی که ساکنان آن از نژادهای مختلف و با افکار متفاوت با اتکاء به خرد و بلوغ فکری و تحلیل تجربه­های تلخ گذشته در صلح به سر می­برند در سال ۱۳۷۶ ساخته شده است.

● Diferente (دیفرنته)

● توهم جاده به عنوان بستری مناسب برای بداهه ­نوازی بر اساس طراحی یک سیکل هارمونی ۲۶ میزانی و بافت کُنترپوانتیکی (counterpointic) حاصل از آن به وجود آمده است. این سیکل به دو قسمت ۱۳ میزانی تقسیم شده که هر کدام شامل دو زیرقسمت ۷ و ۶ میزانی هستند.

● ریتم بازی

● زنِ رودخانه از قطعات مجموعهٔ جزیرهٔ پرواز می­باشد که با الهام از منابع موسیقی محلی ایران و ترکیب سازهای ایرانی با سازهای الکترونیک شکل گرفته است.

● حجمِ رقصان یکی دیگر از قطعات مجموعهٔ جزیرهٔ پرواز است که از امکانات مُدگردی­های سریع و ساختار ریتمیک متنوع بهره برده و با الهام و استفاده از مِلودی­های محلی ساخته شده است.