قطعات کنسرت موسیقی تلفیقی فوژان در تیر ماه ۱۳۹۰


● قطعهٔ جزیرهٔ پرواز از مجموعهٔ جزیرهٔ پرواز با تصور جزیره­ای آرمانی که ساکنان آن از نژادهای مختلف و با افکار متفاوت با اتکاء به خرد و بلوغ فکری و تحلیل تجربه­های تلخ گذشته در صلح به سر می­برند در سال ۱۳۷۶ ساخته شده است.

● یادگار

● جنون

● زیگ - بی

● کودکانه

● تصنیف (فرسایش) حاصل ترکیب اصوات الکترونیک، صدای انسان (ضبط­شده در استودیو) و واکنش آنی نوازندگان بر روی صحنه بر اساس تشخیص انفرادی، بدون قرارِ از پیش تعیین­شده است که به نوعی استقبال از امکان وجود تصادف در اثر هنری و مواجههٔ خرد با آن است این قطعه واکنش آهنگساز به آفات اجتماعی جوامع بشری همچون اعتیاد، بی­عدالتی، فقر و . . . است.

● فرود در غربت


● قطعهٔ توهم جاده به عنوان بستری مناسب برای بداهه­نوازی بر اساس طراحی یک سیکل هارمونی ۲۶ میزانی و بافت کُنترپوانتیکی (counterpointic
) حاصل از آن به وجود آمده است. این سیکل به دو قسمت ۱۳ میزانی تقسیم شده که هر کدام شامل دو زیرقسمت ۷ و ۶ میزانی هستند.


● قطعهٔ ایوِنت (Event
) بر اساس استفاده از امكان Play back (صداهای ضبط­شده در استودیو و پخش آن به هنگام اجرای زنده به عنوان پس­زمینه­ای برای اجرای نوازندگان) ساخته شده است. Play back یکی از امکانات تکنولوژیکی نیمهٔ دوم قرن بیستم است که برای آهنگساز این امکان را ایجاد می کند که فضای کنترل­شدهٔ استودیو را با فضای زندهٔ کنسرت تلفیق کند.


● زنِ رودخانه از قطعات مجموعهٔ جزیرهٔ پرواز می­باشد که با الهام از منابع موسیقی محلی ایران و ترکیب سازهای ایرانی با سازهای الکترونیک شکل گرفته است.


● حجمِ رقصان یکی دیگر از قطعات مجموعهٔ جزیرهٔ پرواز است که از امکانات مُدگردی­های سریع و ساختار ریتمیک متنوع بهره برده و با الهام و استفاده از مِلودی­های محلی ساخته شده است.

● دیفرنته ( قطعه ای از یک آهنگساز ناشناس آرژانتینی )