کنسرت فوژان


کنسرت  فوژان حاصل کنجکاوی برای یافتن راه­های پیموده­ نشده­ در راستای ایجاد ارتباط میان انسان (هنرمند) و انسان (مخاطب) از طریق موسیقی است. این موسیقی کلاسیک، پاپ، راک، الکترونیک، محلی، سنتی و غیره نیست ولی بنا به تشخیص آهنگساز از امکانات و ویژگی­های هر نوعی از موسیقی به فراخور هر قطعه بهره می­برد. البته آشنایی با انواع موسیقی و شناخت ظرایف آن­ها امکان بهتری را برای درک ریشه­های آثار دیبازر و لذت مضاعف از آن­ها ایجاد می­کند.


در این کنسرت از سازها به عنوان ابزار مولد صوت متناسب با ویژگی­های هر قطعه استفاده­های گوناگونی شده و امکان هم­نشینی سازها در فضاهای متنوع مدّ نظر بوده است.

قطعات کنسرت فوژان در مهرماه ۱۳۸۹

قطعات کنسرت فوژان در تیر ماه ۱۳۹۰

قطعات کنسرت فوژان در بهمن ماه ۱۳۹۰

فیلم تمرینات گروه فوژان برای کنسرت دوم و سوم تیر ماه ۱۳۹۰