ارکستر  فوژان


حمیدرضا دیبازر در سال ۱۳۷۶ با همکاری جمعی از هنرجویان و دانشجویان مستعد رشتهی موسیقی، ارکستر فوژان را بنیان گذاشت. رویای زیستن در جهانی که مردمانش در صلح به سر
می‌برند، میل به در میان ‌گذاشتنِ پیام "صلحِ جهانی"از طریق موسیقی، فارغ از قیدهای زبانی، فرهنگی، قومی و تاریخی و ... و چند رخداد از جمله آشنایی با همنشینیِ راوی شانکار با یِهودی مِنوهین در آلبوم ملاقات شرق و غرب (۱۹۶۶)، شنیدن موسیقی ِفیلمِ آخرین وسوسه‌ی مسیح (ساخته‌ی پیتِرگَبرییِل، ۱۹۸۹) و مواجهِ با واقعه‌ی فروپاشی‌ دیوارِ برلین (۱۹۸۹) از جمله عوامل موثر در بنیان‌گذاری "ارکستر فوژان" بوده‌اند. این ارکسترآلبوم "جزیرهی پرواز" را با مضمونِ صلحِ جهانی، به آهنگسازی و تهیه‌کنندگی حمیدرضا دیبازر در سال ۱۳۷۸ منتشرکرده است.

فو‍ژان به معنی فریاد است