نمونه های تصویری از کنسرت فوژان در مهرماه ۱۳۸۹
پیش درآمد ایوِنت ( Event )  شمارۀ ۱ آسمان صورتی (تکنوازی پیانُ)
حماسی (اُرکستر سمفُنیک) کوارتت برای سازهای ایرانی زن رودخانه
توهم جاده کلیپ اول حجم رقصان تکنوازی برای سه تار
توهم جاده کلیپ دوم صبحگاهی جزیرهٔ پرواز